Hvem er vi


Præsentation og værdier


Hej og velkommen til Små Smil

Vi hedder Rikke og Marie og har sammen den Private pasningsordning Små

Smil hvor vi passer børn fra 0-3 år.

Marie er uddannet pædagog og Rikke er uddannet ingeniør. Vi har længe haft et ønske om at starte vores egen lille

pasningsordning, hvor vi kan få lov at udleve vores drøm om at passe små - og få - børn i trygge rammer.

Nu er drømmen gået i opfyldelse og vi glæder os til at byde jer indenfor!


I Små Smil er vi begge selvstændige børnepassere og sammen om at passe jeres barn.

Vi er godkendt til at passe ti børn ialt, men har bevidst valgt at have en mindre børneflok for bedst muligt at kunne fokusere på det enkelte barn i øjenhøjde, og derved tilgodese det enkelte barns behov og udvikling. 

Hos os vægter vi nærheden, omsorgen og det trygge miljø meget højt.

Vi ønsker også et tæt forældresamarbejde, som nemmere tilgodeses, når børneflokken ikke er så stor.


Vi ønsker at give børnene en tryg hverdag i hjemlige rammer.

En hverdag, hvor de bliver mødt som det enkelt-individ de er med nærvær, glæde og omsorg. I sådanne rammer mener vi, at de allerbedste betingelser findes for at udvikle kunnen, selvværd og selvtillid.

Vi ønsker at bruge masser af tid på knus og kram, opmuntring og nærvær i det vi laver. Vi bruger tid på at lytte til barnet - hvad der bliver sagt og de signaler der bliver sendt. Barnets selvværd og selvtillid vokser, når vi anerkender barnet som det er, og når vi støtter barnet i at udfordre sig selv.


Hos os elsker vi at synge og lytte til musik. Vi vil danse og opmuntre til al form for bevægelse/motorik. Vi vil grave, plaske og se ting gro. Børnenes forskellige sanser vil blive afprøvet i løbet af dagen både ude og inde og vi vil udfordre dem på alle mulige måder inden for deres nærmeste udviklingszone. 


Det skal være sjovt, dejligt og trygt for både børn og forældre, at komme i Små Smil.

Privat pasningsordning


Vi er godkendt af Aarhus kommune som selvstændige børnepassere, dvs. at de pædagogiske- og sikkerhedsmæssige forhold er godkendte. Vi er godkendt under samme forhold som en kommunal dagplejer.

Der vil være pædagogisk tilsyn fra Aarhus Kommune som vil blive foretaget af Ina Lyngesen. Dette er både planlagte og uplanlagte besøg.


Ina kan kontaktes på tlf: 41856016 eller på mail: inlyn@aarhus.dk 


Som privat pasningsordning har vi aldrig gæstebørn som bryder dagen og tager ekstra tid. Det gør det meget nemmere at planlægge dagen. Derfor vil dit barn opleve en god ro og kontinuitet i hverdagen. I kan læse mere om privat pasningsordning og tilskud på Aarhus kommunes hjemmeside.


Når vi bliver enige om at jeres barn skal passes hos os i Små Smil, aftaler vi en startdato og laver en pasningskontrakt. Den underskrevne pasningskontrakt samt ansøgning om tilskud skal efterfølgende sendes ind og godkendes ved kommunen. 

Der kan ikke gives tilskud før godkendelse fra kommunen foreligger. Derfor er det vigtigt at vi får sendt ansøgningen afsted i god tid, og helst 1 måned inden ønsket startdato. Når godkendelsen foreligger, får både I og vi tilsendt bekræftelse fra kommunen via digital post.